Pегионален център - ПЛОВДИВ
ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Регистър

на майсторите от регионален център - ПЛОВДИВ

 №

       Име на майстора

Занаят

Населено място

145

Росица Иванова Черпокова

тъкани

с.Забърдо

146

Венета Живкова Хаджиева

тъкани

Пловдив

149

Генка Димитрова Митева

тъкани, гайтани

Пловдив

172

Лазар Велчев Църев

ковано желязо

Пловдив

190

Иван Пейков Иванов

музик.инструменти

Пловдив

192

Господин Грозев Тенев

музик. инструменти

Пловдив

202

Стойна Костадинова Кръстанова

тъкани

Пловдив

204

Вера Костова Терзиева

тъкани

Асеновград

245

Йорданка Асенова Черпокова

тъкани

с.Брестник

287

Ненчо Минков Миховски

дърво-стругар

Пловдив

290

Димитър Атанасов Дичев

дърворезба

Пловдив

304

Николай Александров Христов

тъкани

Пловдив

305

Шинка Костадинова Аллова

тъкани

Пловдив

309

Фердинанд Банков Генов

музик.инструменти

Стамболийски

385

Димо Минчев Димов

дърворезба

Пловдив

459

Кирил Томчев Коликов

оръжие

Пловдив 

485

Славка Петрова Попова

плетиво

Пловдив

525

Йордан Иванов Янаров

дърворезба

Пловдив

526

Петър Симеонов Вацев

дърворезба

Септември

602

Красимира Живкова Карталова

тъкани

Пловдив

627

Фанка Димитрова Дрехемова

тъкани

Пловдив 

629

Бистра Кирилова Ликоманова

кукли

Пловдив

630

Красимира Христова Кръстанова

тъкани

Пловдив

533

Венета Райкова Келефчиева

тъкани

Пловдив

537

Добра Иванова Чорлева

тъкани

с.Домлян

583

Надежда Иванова Пейчева

плетиво

Пловдив

590

Мария Пенчева Димова

тъкани

с.Домлян

646

Иванка Пройнова Костова

кукли

Пловдив

652

Илия Атанасов Хаджипетров

ножари

Хасково

671

Елена Костадинова Пехливанова

плетиво

Хасково

674

Вера Пейчева Иванова

везба

Хасково

685

Светла Росенова Кандурова

тъкани

с.Баните Пловдивско

686

Христина Асенова Низамова

тъкани

с.Баните Пловдивско

704

Лиляна Андонова Секулова

плетиво

Пловдив

709

Василка Атанасова Делина

везба

Пловдив

723

Иван Йорданов Димитров

дърво-стругар

Садово

728

Димо Жеков Димов

ковано желязо

Пловдив

730

Ангел Вангелов Вангелов

дърворезба

Пазарджик

737

Иван Георгиев Терзиев

тъкани

Долни Воден/Пловдив

741

Анета Иванова Кирилова

тъкани

с. Брестник  

742

Бистра Славова Славова

тъкани

Пловдив

747

Тодор Христов Вълев

кована мед

Калофер

775

Ирина Здравкова Хаджиева

тъкани

с.Забърдо

763

Бонка Любенова Шопова

везба

Пловдив

774

Марина Борисова Кехайова

тъкани

с.Забърдо

789

Соня Йовчева Славчева

тъкани

с.Забърдо

790

Катерина Асенова Сериева

тъкани

с.Забърдо

800

Атанаска Рашилова Танкулова

тъкани

с.Забърдо

809

Алина Филипова Славова

тъкани

с.Забърдо

814

Богдан Иванов Томев

дърво-стругар

Пловдив

816

Снежина Асенова Хаджиева

тъкани

с.Забърдо

817

Асен Алексиев Алов

тъкани

с.Търън/Смолян

818

833

Ирина Аладинова Алова

Николина Драмова

тъкани

тъкани

Девин

с. Гълъбово 

868

Славей Атанасов Петров

накити

Хасково

881

Галина Христова Ганова

тъкани

Смолян

883

Стоил Василев Мановски

ножар

Пловдив

891

Иванка Янева Гургова

везба

Хасково

901

Йотка Койчева Халачева

плетиво

Карлово

906

Шинка Георгиева Чернева

плетиво

Пловдив

910

Атанас Стоилов Андонов

кована мед

Пловдив

911

Ташо Илиев Михайлов

кована мед

Смолян

916

Желка Радева Въчева

плетиво

Хасково

928

Олга Иванова Сливова

тъкани

с.Забърдо

929

Далила Георгиева Бухчева-Гочева

плетиво

Пловдив

932

Вангелия Михайлова Георгиева

тъкани

Сливен

933

Румен Димитров Танев

тъкани

Асеновград

938

Снежана Георгиева Келефчиева

тъкани

Пловдив

941

Юлия Недева Димова-Господинова

плетиво

Пловдив

960

Виолета Тодорова Станкова

плетиво

Пловдив

964

Стефан Димитров Ненчев

ножар

с.Иречек Сливенско

965

Димитър Ненчев Иванов

ножар

с.Иречек Сливенско

990

Валентина Георгиева Шаркова

плетиво

Пловдив

1002

Донка Митева Русинова

тъкани

Сливен

1015

Димитър Димитров Митев

дърворезба

Сливен

1017

Благой Темелков Попов

кована мед

Пловдив

1027

Мария Николова Бочукова

?

Асеновград

1035

Пенка Радкова Грънчарова

плетиво

Пловдив

1039

Керана Димитрова Илиева

тъкани

Асеновград

1042

Боян Димитров Иванов

кована мед

Димитровград

1043

Мария Андонова Спирова

тъкани

Сливен

1044

Мария Ангелова Делчева

тъкани

Хасково

1054

Снежана Каменова Кючукова

тъкани

с.Баните Пловдивско

1062

Венета Цветкова Шатарова

везба

Пловдив

1063

Георги Тодоров Манолов

кожар

Пловдив

1065

Димитър Петков Кацаров

накити

Кърджали

1086

Бисер Малинов Башев

тъкани

с.Дренка Пловдивско

1089

Недялко Йорданов Чавдаров

леяр-звънар

Хасково

1091

Георги Минчев Георгиев

дърво-стругар

с.Сборище Сливенско

1105

Минка Найденова Видева

плетиво

Пловдив

1107

Стефчо Христов Ставрев

музик. инструменти

Димитровград

1117

1119

Стефан Иванов Кадънков

Стилян Аргиров Итинов

накити

накити

Кърджали

Пловдив 

1120

Асен Митков Атанасов

накити

Кърджали

1123

Невенка Атанасова Рудева

плетиво

Тополовград

1148

Христо Николов Стефанов

музик.инструменти

Пловдив

1163

Никола Желязков Николов

накити

Пловдив

1164

Борис Иванов Ликоманов

леяр-звънар

Пловдив

1165

Димитър Георгиев Терзиев

ножар

Пловдив

1174

Недка Раева Кирякова

тъкани

Мадан

1175

Ваклин Георгиев Ваклинов

грънчар

Пазарджик

1182

Кръстю Георгиев Кръстев

кована мед

Пловдив

1183

Райна Стоянова Чечева

тъкани

Пловдив

1185

Лазар Николов Урумов

ковано желязо

Пловдив

1186

Костадин Тодоров Дамянов

грънчар

Стамболийски

1187

Веселин Николов Тингаров

грънчар

Пловдив

1191

Стилян Аргиров Итинов

накити

Пловдив

1197

Иванка Иванова Добрева

везба

Пловдив

1202

Павел Иванов Пандев

худ. металолеене

Пловдив 

1204

Снежана Стефанова Царска

плетиво

Пазарджик

1216

Любен Димитров Анилов

ковано желязо

Равда

1218

Никола Стефанов Трачев

накити

Асеновград

1220

Маркрит Колует Персикян

тъкани

Хасково

1222

Стоян Тодоров Черкезов

накити

Кърджали

1227

Иван Лазаров Чохаджиев

дърво-стругар

Асеновград

1243

Христоско Иванов Христосков

дърворезба

Пазаджик

1257

Маргарита Петрова Попова

накити

Сливен

1258

Радослав Евгениев Попов

накити

Сливен

1270

Георги Ангелов Тотолаков

дърворезба

Пазарджик

1278

Мария Ян. Христова-Манолова

тъкани

Пловдив

1288

Митра Димитрова Айвазова

плетиво

Перущица

1289

Христо Костадинов Райдовски

накити

Пловдив

1291

Варужан Масис Нахабедян

накити

Пловдив

1293

Александър Иванов Доганов

кожи

Пловдив

1296

Марина Стойнова Балабанова

тъкани

Пловдив

1297

Анастасия Митева Гочева

плетиво

Хасково

1298

Мария Тодорова Атанасова

везба

Сливен

1299

Теменужка Борис. Върбанова

везба

Пловдив

1301

Светлозар Кузманов Илиев

дърворезба

Пловдив

1303

Евгени Николов Цонев

накити

Кърджали

1314

Стоян Димитров Соянов

дърворезба

с.Динево Хасковско

1316

Катя Георгиева Терзиева

тъкани

Асеновград

1317

Атанас Петров Атанасов

кована мед

Пловдив

1318

Красимир Ник. Дечев

дърво-стругар

Пловдив

1319

Анил/Ангел Петров Маневски

худ. металолеене

Пловдив

1333

Христина Иванова Танева

тъкани

Асеновград

1340

Събка Георгиева Талева

плетиво

Пловдив

1354

Румен Иванов Котев

накити

Хасково

1355

Надежда Христова Байлова

тъкани

Асеновград

1359

Марияна Георгиева Димитрова

тъкани

Пловдив 

1362

Елена Славчева Драмова

тъкани

Пловдив

1365

Георги Стоянов Чаръкчиев

грънчар

Кърджали

1369

Йордан Веселинов Янаров

кована мед

Пловдив

1371

Димитър Вълков Илиев

дърворезба

Пловдив 

1372

Маргарита Байчева Танчева

тъкани

Пловдив

1374

Димитър Андреев Николов

кована мед

Пловдив

1378

Златомира Г. Пенелова

тъкани

Смолян

?

Златомира Георгиева Пенелова

тъкани

Пловдив

1379

Светлозар Николов Райчанов

ножар

Сопот

1383

Любомир Николов Апостолов

ножар

Пловдив

1395

Елена Йосифова Дикова

везба

Чепеларе

1397

Снежанка Иванова Трачева

тъкани

Асеновград

1398

Мария Петкова Кавърджикова

тъкани

Асеновград

1402

Дончо Бончев Стоянов

 старинно оръжие

Сливен

1405

Добринка Илиева Атанасова

тъкани

Пловдив

1422

Емил Цвятков Панчев

накити

Пловдив

1424

Димитър Петров Начевски

дърворезба

Пловдив

1431

Карапет Оникович Марукян

накити

Пловдив

1434

Валери Стоянов Генчев

грънчар

Пловдив

1989 година

 

 

1451

Весела Христова Върбанова

везба

Пловдив

1454

Димитър Иванов Иванов

накити

Пловдив

1457

Руси Чилов Запрянов

накити

Кърджали

1460

Иван Димов Христозов

накити

Кърджали

1462

Росица Карамф.Димитрова

тъкани

с.Баните Пловдивско

1467

Златка Георгиева Попова

везба

Пловдив 

1468

Ваня Борисова Пеева

плетиво

Пловдив

1478

Атанаска Илиева Стаматова

тъкани

Пловдив

1479

Марияна Христова Йотова

тъкани

Асеновград

1488

 Любка Петрова Йоткова

тъкани

Асеновград

1489

Стоянка Иванова Алова

тъкани

Пловдив

1497

Васил Петров Узунов

кована мед

Пловдив

1500

Георги Стефанов Георгиев

дърво-стругар

с.Ал. Константиново

1504

Лидия Иванова Дрехемова

тъкани

Пловдив 

1505

Никола Георгиев Дичев

леяр

Пловдив

1506

Рафик Оник Калостян

кована мед

Пловдив

1510

Недялка Георгиева Ставрева

тъкани

Асеновград

1518

Георги Димимитров Генчев

грънчар

Пловдив

1523

Радка Калчева Сейменова

плетиво

Пловдив

1527

Кера Тенева Делчева

плетиво

Хасково

1532

Тодор Йосифов Арбов

тъкани

Пловдив

1538

Донка Иванова Бочукова

тъкани

Асеновград

1539

Митко Стоянов Соянов

дърворезба

Пловдив

1544

Стойка Дончева Попова

везба

Пловдив 

1545

Гергана Любенова Анинска

везба

Пловдив

1549

Васил Димитров Костадинов

дърворезба

Пловдив

1574

Пенка Стоилова Сталева

плетиво

Асеновград

1584

Милена Христова Иванова

тъкани

Асеновград

1589

Михран Мушех Тютюджян

накити

Пловдив

1590

Светослав Делчев Сталев

дърво-стругар

Асеновград

1591

Никола Райчев Бундов

кована мед

Асеновград

1601

Христина Тодорова Костова

калоферска дантела

Калофер

1606

Веселин Йорданов Балабанов

ножар

Сливен

1607

Марин Русинов Русинов

ножар

Сливен

1611

Надежда Богданова Кичукова

тъкани

с.Христо Данова

1612

Христо Павлов Неделчев

ножар

Сопот

1613

Марин Павлов Неделев

кована мед

Карлово

1619

Дарина Асенова Славчева

тъкани

с.Шейново Хасковско

1624

Тошо Рафик Калостян

кована мед

Пловдив

1634

Стефан Илиев Гетов

тъкани

Смолян

1637

Фердинанд Василев Шушнев

дърворезба

Пазарджик

1638

Христо Ангелов Цолев

дърворезба

Сопот

1641

Лазар Нешев Николов

плетиво

Карлово

1645

Анка Пенева Казакова

плетиво

Хасково

1650

Радостин Симеонов Ганев

грънчар

с.Войсил

1652

Дамян Атанасов Казепов

ковано желязо

Пловдив

1653

Борис Манолов Митков

ковано желязо

Асеновград

1655

Цвета Атанасова Згалевска

тъкани

Пловдив

1656

Мария Димитрова Начева

тъкани

Пловдив

1660

Жоро Георгиев Шумаров

накити

Пазарджик

1662

Славка Крумова Балджиева

тъкани

Пловдив

1668

Радка Николова Карачитлиева

тъкани/кече

Пловдив

1670

Пенка Павлова Тодорова

плетиво

Карлово

1671

Веселин Иванов Денчев

дърво-стругар

Пловдив

1676

Дорета Иванова Ангелова

тъкани

1677

Нешо Стайнов Кацаров

дърворезба

Пазарджик

1688

Никола Христов Никовски

кована мед

Хасково

1693

Алксандър Петков Кръстев

кована мед

Пловдив

1694

Димитър Николов Бочуков

кована мед

Асеновград

1697

Величка Вичева Радулова

плетиво

Баня

1699

Надежда Иванова Доганова

кожар

Пловдив

1708

Николай Дичев Дичев

кована мед

с.Войсил

1709

Николай Христов Стефанов

музик. инструменти

Пловдив 

1710

Петра Н. Камчева/Янкова

везба

с.Марково

1711

Господинка Стоилова Павлова

плетиво

Хасково

1720

Венета Раднева Куршумова

тъкани

Брезово

1732

Зорка Живкова Наумова

тъкани

Баните Пловдивско

1734

Първана Теофилова Моллова

тъкани

Асеновград

1736

 Александър Георгиев Гевгалов

накити

Казанлък

1741

Христо Миков Миков

накити

Пазарджик

1750

Вера Димитрова Дивизиева

тъкани

Пловдив

1757

Иван Петков Бараболов

кована мед

Асеновград

1759

Еленка Димитрова Моралиева

везба

Пловдив

1761

Жулиета Димитрова Терзиева

плетиво

Хасково

1762

Щерю Георгиев Вълчев

ножар

Пловдив

1763

Йордан Пешев Тошев

ножар

Пловдив

1765

Пенка Стефанова Велчева

тъкани

Красновски мин.бани

1766

Георги Чанков Райчев

леяр-звънар

Хасково

1767

Анелия Стоименова Стайкова

тъкани

Пловдив

1768

Димитър Благоев Петков

кована мед

Пловдив

1771

Христо Милков Милков

накити

Пазарджик

1775

Мария Лазарова Митева

иконопис

Пловдив

1776

Иван Динев Митев

иконопис

Пловдив

1781

Мария Иванова Янарова

иконопис

Пловдив

1782

Живко Господинов Жечев

накити

Стара Загора

1785

Тинка Михайлова Изевкова

дърворезба

Асеновград

1796

Владимир Николов Кабаков

оръжие

Пловдив

1798

Николай Дичев Дичев

кована мед

с. Войсил 

1799

Георги Цанков Шишков

кована мед

Пловдив

1800

Николай Василев Ралев

кована мед

Пловдив

1805

Георги Атанасов Терзиев

иконопис

Пловдив

1809

Мария Кръстева Тодорова

везба

Пловдив

1819

Йорданка Ат. Топузлиева

везба

с.Говедарци

1824

Иван Христов Ангелов

дърворезба

Пловдив 

1825

Иван Стоянов Иванов

дърво-стругар

Пловдив

1840

Виолета Иванова Чалъкова

везба

Пловдив

1841

Добринка Мих. Стефанова

везба

Пловдив 

1845

Николай Илиев Кузумов

старинно оръжие

Пловдив

1846

Запрян Рангелов Емилов

ковано желязо

Куклен

1847

Николай Георгиев Томов

ковано желязо

Пловдив

1848

Димитър Тодоров Налбантов

дърворезба

Пазарджик

1849

Николай Иванов Кузев

дърворезба

с.Величково Пз

1865

Лиляна Христова Делиджанова

плетиво

Пазарджик

1868

Румен Иванов Чакъров

дърворезба

Пазарджик

1870

Нона Сергеева Димитрова

иконопис

Пловдив

1871

Тодор Георгиев Данев

накити

Пловдив 

1877

Мария Атанасова Казакова

кукли

с.Кабиле

1878

Светослава Иванова Паликарова

накити

Пловдив

1890

Данчо Василев Данчев

дърво-стругар

Казанлък

1891

Георги Делчев Кабаиванов

музик.инструменти

Хасково

1897

Стефан Георгиев Пендев

дърворезба

Пазарджик

1898

Владимир Георгиев Амдямов

дърворезба

с.Овчеполци Пз

1899

Виделина Ранг.Драганова

накити

Пловдив

1903

Георги Николов Дичев

леяр

Пловдив

1904

Виктор Георгиев Лимонов

леяр-звънар

Пловдив

1905

Георги Крумов Лимонов

леяр-звънар

Пловдив

1906

Антоанета Лазарова Лимонова

леяр-звънар

Пловдив

1907

Мария Лазарова Велиганова

леяр-звънар

Пловдив

1908

Добрина Георгиева Лимонова

леяр-звънар

Пловдив

1909

Добриян Витамов Димитров

старинно оръжие

Пловдив

1910

Георги Щерев Вълчев

ножар

Пловдив

1915

Донка Петкова Желева

плетиво

с.Енина

1951

Вяра Иванова Паликарова

дърворезба

Пловдив

1982

Делчо Иванов Жековски

накити от кост

Пловдив

1985

Йордан Петров Михайлов

накити

Пазарджик

2000

Димитър Николов Кайряков

ножар

Пловдив

2003

Ганчо Колев Колев

ножар

Карлово

2004

Павел Маринов Неделев

ножар

Карлово

2005

Руслан Едуард. Волковицкий

ножар

Пловдив

2030

Ивелина Кирилова Коликова

иконопис

Пловдив

2072

Костадин Стефанов Тотев

дърворезба

Стара Загора

2101

Петя Димитрова Кацарова

накити

Кърджали

2102

Елена Иванова Георгиева

грънчар

Пловдив

2103

Ридван Мустафа Юсуф

дърворезба

Кърджали

2115

Ивайло Ангелов Турсунски

накити

Пловдив

2116

Йордан Николов Ушев

накити

Хисар/Смолян

2117

Лилия Г. Спирд. - Ушева

накити

Хисар/Смолян

2118

Лина Атанасова Спасова

накити

Пловдив

2119

Веса Ангелова Стойкова

накити

Пловдив 

2120

Ивайло Димитров Иванов

накити

Пловдив 

2121

Георги Йорданов Панов

накити

Пловдив 

2122

Огнян Христов Райдовски

накити

Пловдив

2123

Атанас Димитров Минков

дърворезба

Пловдив

2124

Георги Кирилов Шопов

дърворезба

Пловдив

2125

Валери Любомиров Николов

иконопис

Пловдив

2126

Огнян Петков Драгойков

иконопис

Пловдив 

2127

Георги Александров Манолов

ковано желязо

Хисар 

2128

Борис Димитров Шуманов

ковано желязо

с.Три водици

2129

Слави Митков Ковачев

ковано желязо

Пловдив

2130

Здравко Митков Ковачев

ковано желязо

Пловдив

2165

Симеон Павлов Паунов

накити

Пловдив 

2166

Величко Иванов Димитров

накити

с.Марково

2167

Георги Кирилов Томов

накити

Пловдив

2168

Марчела Димитрова Димитрова

иконопис

Перущица

2190

2191

Даниела Славчева Георгиева

Иван Дечев Недев

плетиво

накити

Пловдив 

Пловдив

2192

Диана Димитрова Цинцарска

плетиво

Стара Загора

2196

Жулиета Панайотова Георгиева

плетиво

Пловдив

2197

Енчо Стефанов Пашов- починал

гайди

Пловдив

2198

Пламен Кирилов Петракиев

музик. инструменти

Пловдив

2209

Ана Иванова Шушнева

кукли

Пазарджик

2211

Женя Илийчева Микова-Паунова

накити

Пловдив 

2212

Минка Илиева Велкова

везба

Пловдив 

2213

Биляна Атанасова Тачева

тъкани

Куклен

2214

Иванка Иванова Манолова

плетиво

Хисар 

2215

Петър Костадинов Махнев

иконопис

Асеновград 

2216

Георги Костадинов Махнев

иконопис

Асеновград 

n/a

Йоана Василева Чаръкчиева

везба

Хасково

n/a

Иван Стефанов Тончев

дърворезба/миниатюри

Садово

n/a

Йордан Иванов Димитров

дърво-стругар

Пловдив

n/a

Васил Димитров Костадинов

дърво-стругар

Пловдив

n/a

Ася Андонова Хаджиева-починала

тъкани

с.Забърдо

n/a

Ирина Трендафилова Картелова

тъкани

с.Забърдо

n/a

Цвета Стефанова Зилямова

тъкани

с.ЗабърдоТова би трябвало да е пълен регистър на майсторите от регионален център - Пловдив, но тъй като не са изключени пропуски, неточности и грешки, ако забележите такива, може да ме уведомите чрез тази бърза форма за контакт:
Изпрати

 


 №   Трите имена на майстора Населено място Занаят

192 Господин Грозев Тенев Пловдив музикални инструменти 

202 Стойна Костадинова Кръстанова Пловдив тъкани

204 Вера Костова Терзиева Асеновград тъкани

245 Йорданка Асенова Черпокова с.Брестник тъкани 

305 Шинка Костадинова Аллова Пловдив тъкани 

530 Александър Анд. Александров   Пловдив тъкани 

691 Жулиета Тодорова Георгиева Пловдив кукли 

704 Лиляна Андонова Секулова Пловдив плетиво 

709 Василка Атанасова Делина Пловдив везба 

728 Димо Жеков Димов   Пловдив ковано желязо 

741 Анета Иванова Кирилова с. Брестник тъкани

742 Бистра Славова Славова   Пловдив тъкани 

763 Бонка Любенова Шопова   Пловдив везба 

1017 Благой Темелков Попов Пловдив кована мед 

1062 Венета Цветкова Шатарова Пловдив везба

1165 Димитър Георгиев Терзиев   Пловдив ножар 

1182 Кръстю Георгиев Кръстев   Пловдив кована мед 

1183 Райна Стоянова Чечева   Пловдив тъкани 

? 1185 Лазар Николов Урумов Пловдив ковано желязо 

1188 Любомир Тодоров Дудев Пловдив накити 

1191 Стилян Аргиров Итинов   Пловдив накити 

1197 Иванка Иванова Добрева   Пловдив везба 

1202 Павел Иванов Пандев Пловдив худ. металолеене 

1216 Любен Димитров Анилов Равда ковано желязо

1278 Мария Ян. Христова - Манолова Пловдив тъкани 

1291 Варужан Масис Нахабедян Пловдив накити 

1296 Марина Стойнова Балабанова Пловдив тъкани

1299 Теменужка Борисова Върбанова Пловдив везба 

1359 Марияна Георгиева Димитрова   Пловдив тъкани 

1360 Веселин Райков Иванов    

1362 Елена Славчева Драмова   Пловдив ръчно тъкан текстил  

1371 Димитър Вълков Илиев Пловдив дърворезба 

1383 Любомир Николов Апостолов Пловдив ножар 

1397 Снежана Иванова Трачева Асеновград тъкани 

1405 Добринка Илиева Атанасова Пловдив тъкани

1422 Емил Цвятков Панчев Пловдив накити 

1989 год.  

1451 Весела Христова Върганова Пловдив везба 

1454 Димитър Иванов Иванов Пловдив накити 

1457 Руси Чилов Запрянов Кърджали накити 

1460 Иван Димов Христозов Кърджали накити

1467 Златка Георгиева Попова Пловдив везба 

1468 Ваня Борисова Пеева   Пловдив плетиво

1478 Атанаска Илиева Стаматова Пловдив тъкани 

1479 Мариана Христова Йотова Асеновград тъкани

1488 Любка Петрова Петкова Асеновград тъкани

1489 Стоянка Иванова Алова Пловдив тъкани 

1497 Васил Петров Узунов Пловдив кована мед 

1500 Георги Стефанов Георгиев с.Ал. Константиново дърво-стругарство 

1504 Лидия Иванова Дрехемова Пловдив тъкани 

1505 Никола Георгиев Дичев Пловдив леярство 

1506 Рафик Оник Калостян Пловдив кована мед 

1510 Недялка Георгиева Ставрева Асеновград тъкани 

1518 Георги Димитров Генчев Пловдив керамика 

1538 Донка Иванова Бочукова   Асеновград тъкани 

1544 Стойка Дончева Попова   Пловдив везба 

1589 Михран Мушех Тютюджян   Пловдив накити 

1601 Христина Тодорова Костова Калофер калоферска дантела

1613 Марин Петров Неделев Карлово медникарство

1624 Тошо Рафик Калустян Пловдив кована мед 

1634 Стефан Илиев Гетов Смолян тъкани 

1637 Фердинанд Василев Шушнев Пазарджик дърворезба

1638 Христо Ангелов Цолев Сопот дърворезба

1641 Лазар Нешев Николов Карлово плетиво

1645 Анка Пенева Казакова Хасково плетиво 

1649 Росица Минкова Станева ? тъкани 

1650 Радостин Симеонов Ганев Пловдив керамика 

1652 Дамян Атанасов Казепов Пловдив кована мед 

1653 Борис Манолов Митков Асеновград ковано желязо

1655 Цвета Атанасова Згалевска Пловдив тъкани

1656 Мария Димитрова Начева Пловдив тъкани

1660 Жоро Георгиев Шумаров Пазарджик накити

1662 Слава Крумова Балдаджиева Пловдив тъкани

1668 Радка Николова Карачитлиева Пловдив кече

1670 Пенка Павлова Тодорова Карлово плетиво

1671 Веселин Иванов Денчев Пловдив дърво-стругарство 

1676 Дорета Иванова Ангелова Пловдив тъкани

1677 Нешо Стойнов Кацаров Пазарджик дърворезба

1699 Надежда Иванова Доганова Пловдив кожи 

?1708 Николай Дичев Дичев Пловдив кована мед 

1709 Николай Христов Стефанов Пловдив струнни инструменти  

1710 Петра Николова Камчева/Янкова с. Марково везба 

1711 Господинка Стоилова Павлова Хасково плетиво 

1734 Първана Теофилова Моллова Асеновград тъкани 

1736 Александър Георгиев Гевгалов Казанлък накити 

1741 Христо Миков Миков Пазарджик накити 

1750 Вера Димитрова Дивизиева   Пловдив тъкани 

1775 Мария Лазарова Узунова/Митева   Пловдив иконопис 

1776 Иван Динев Митев Пловдив иконопис 

1781 Мария Иванова Янарова Пловдив иконопис 

1782 Живко Господинов Жечев Стара Загора накити 

1785 Тинка Михайлова Изевкова Асеновград дърворезба 

1786 Камелия Димитрова Ценова с. Моравица везба 

1796 Владимир Николов Кабаков   Пловдив   старинно оръжие 

1798 Николай Дичев Дичев с. Войсил медникар 

1799 Георги Цанков Шишков Пловдив медникар 

1800 Николай Василев Ралев Пловдив медникар 

1805 Георги Атанасов Терзиев Пловдив иконопис

1824 Иван Христов Ангелов Пловдив дърворезба

1840 Виолета Иванова Чалъкова Пловдив везба

1841 Добринка Михайлова Стефанова Пловдив везба

1845 Николай Илиев  Козумов Пловдив старинно оръжие 

1846 Запрян Рангелов Емилов Куклен ковано желязо 

1847 Николай Георгиев Томов Пловдив ковано желязо

1848 Димитър Тодоров Налбантов Пазарджик дърворезба

1849 Николай Иванов Кузев с. Величково дърворезба 

1868 Румен Тодоров Чапъров Пазарджик дърворезба

1870 Нонна Сергеева Димитрова Пловдив иконопис

1871 Тодор Георгиев Данев Пловдив накити 

1877 Мария Атанасова Казакова с. Кабиле кукли

1878 Светослава Иванова Паликарова Пловдив накити 

1879 Стефка Минкова Минчева n/a n/a

1890 Данчо Василев Данчев Казанлък дърво-стругарство 

1897 Стефан Георгиев Пендев Пазарджик дърво

1899 Виделина Рангелова Драганова Пловдив накити 

1902 Анастасия Николова Дичева Пловдив леяр 

1903 Георги Николов Дичев Пловдив леяр 

1904 Виктор Георгиев Лимонов Пловдив леяр 

1905 Георги Крумов Лимонов Пловдив леяр 

1906 Антоанета Лазарова Лимонова Пловдив леяр 

1907 Мария Лазарова Велиташка Пловдив леяр

1908 Добринка Георгиева  Лимонова Пловдив леяр 

1909 Добриян Витанов Димитров Пловдив старинно оръжие 

1910 Георги Щерев Вълчев Пловдив ножар 

1915 Донка Петкова Желева с. Енина плетиво 

1982 Делчо Иванов Жековски Пловдив накити от кост 

1985 Йордан Петров Михайлов Пазарджик накити 

2000 Димитър Николов Кайряков   Пловдив ножар 

2003 Ганчо Колев Колев Карлово ножар

2004 Павел Маринов Неделев Карлово ножар

2005 Руслан Едуардович Волковицкий Пловдив ножар

2006 Таня Любенова Алексиева ? n/a

2030 Ивелина Кирилова Колинова Пловдив иконопис 

2072 Костадин Стефанов Тотев Стара Загора дърворезба 

2077 Тихомир Христов Христов ? n/a

2101 Петя Димитрова Кацарова Кърджали накити 

2102 Елена Иванова Георгиева Пловдив керамика

2103 Ридван Мустафа Юсуф Кърджали дърворезба 

2114 Иван Димитров Аврамов ?  

2115 Ивайло Ангелов Турсунски Пловдив накити 

2116 Йордан Николов Ушев Хисаря накити 

2117 Лилия Г. Спиридонова-Ушева Хисаря накити 

2118 Лина Атанасова Спасова Пловдив накити 

2119 Веса Ангелова Стайкова Пловдив накити 

2120 Ивайло Димитров Иванов Пловдив накити 

2121 Георги Йорданов Панов Пловдив накити

2122 Огнян Христов Райдовски Пловдив накити 

2123 Атанас Димитров Минков Пловдив дърворезба 

2124 Георги Кирилов Шопов Пловдив дърворезба 

2125 Валери Любомиров Николов Пловдив иконопис 

2126 Огнян Петков Драгойков Пловдив иконопис

2127 Георги Александров Манолов Хисаря ковано желязо 

2128 Борис Димитров Шуманов Три водици ковано желязо 

2129 Слави Митков Ковачев Пловдив ковано желязо 

2130 Здравко Митков Ковачев Пловдив ковано желязо 

2165 Симеон Павлов Паунов   Пловдив накити 

2166 Величко Иванов Димитров Марково накити 

2167 Георги Кирилов Томов Пловдив накити 

2168 Марчела Димитрова Димитрова Перущица иконопис 

2191 Иван Дечев Недев Пловдив накити 

2192 Диана Димитрова Цинцарска Стара Загора плетиво 

2196 Жулиета Панайотова Георгиева Пловдив плетиво 

2197 Енчо Стефанов Пашов Пловдив гайди/починал 

2198 Пламен Кирилов Петракиев Пловдив музик. инструменти  

2209 Ана Иванова Шушнева Пазарджик кукли 

2211 Женя Илийчева Микова-Паунова Пловдив накити 

2212 Минка Илиева Велкова Пловдив везба 

2213 Биляна Атанасова Тачева Куклен тъкани

2214 Иванка Иванова Манолова Хисаря плетиво 

2215 Петър Костадинов Махнев Асеновград иконопис 

2216 Георги Костадинов Махнев Асеновград иконопис 

Уебсайт в alle.bg