Pегионален център - ПЛОВДИВ
ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Събуждане ?

1 Ноември 2012

            По решение на Общото събрание на ЗМНХЗ от 12.05.2012. в Задруга на майсторите тече преброяване.

          Молим всички майстори, които все още се чувстват част от организацията да попълнят приложената анкетна карта и да я предадат на регионалния председател г-н Иван Ангелов (формуляра може да бъде изтеглен от тук).

          Добре е това да стане до 1.05.2013 !


                                                   А Н К Е Т Н А   К А Р Т А

      (за осъвременяване на регистъра на майсторите от ЗМНХЗ - 2012 год.)


Публична част:

1. № на майстор. свидетелство 

2. Трите имена на майстора

3. Населено място

4. Упражняван занаят

 

Скрита част:

1. Адрес

2. GSM или телефон за връзка

3. E-mail, Web-site, Skype name и други

 

 

Потвърждение:

 

1. Какъв членски внос сте платили?........................................................

2. Желаете ли да потвърдите членството си в ЗМНХЗ?


                      Дата:                                              Подпис:

Коментари

Изпрати
Уебсайт в alle.bg